Namų Turto Ir Būsto Draudimas | 2021 |Trumpmalaikės Nuomos

Būsto draudimas trumpalaikei bei ilgalaikei nuomai

Airbnb; Booking.com; HomeAway.com; TripAdvisor.com; Momondo.com

Apdraustas būstas

Butas ir jam priklausanti bendrųjų patalpų dalis Apdraudžiame stacionarius elementus (pvz., sienas, lubas, grindis), viduje ir išorėje sumontuotą stacionarią įrangą (pvz., santechninę, šildymo, oro kondicionavimo įrangą). Kartu su būstu apdraudžiame pagalbinius statinius ar patalpas. Daugiau apie tai skaitykite taisyklėse.

Techniniai parametrai

Ne nuolat gyvenama.

Nuo ko draudžiame

Draudimo variantas "Key master draudimas": ugnis; vanduo; gamtinės jėgos; potvynis; vagystė ir vandalizmas; nuomininkų tyčia padaryti nuostoliai atlyginami iki 10000 €, kai vykdoma trumpalaikė (iki 30 dienų) nuoma; automobilio atsitrenkimas; stiklo dūžis; viršįtampiai; laikino būsto nuoma; pagalba namuose.

Draudimo apsaugos apribojimai statybos laikotarpiu

Statybos ir remonto metu galioja tik draudimas nuo ugnies, kitais atvejais taikomi draudimo apsaugos apribojimai. Daugiau apie tai skaitykite taisyklėse.

Draudimo suma

Lygi būsto naujai atkuriamajai vertei.

Išskaita

90 €

Namų turto draudimas


Apdraustas namų turtas

Namų turtas bute, Draudžiame kilnojamąjį turtą (pvz., drabužius, baldus, buitinę techniką, elektroniką).

Draudimo suma

5000 €

Individualiai apdrausti daiktai

Buitinė technika, vaizdo, garso aparatūra ir kita elektronika, baldai. (Skalbimo mašina, kaitlentė, orkaitė, mikrobangų krosnelė sofos(2 vnt.),kėdės (4 vnt.),žurnalų staliukas su TV stalu, kilimai (2vnt.), spintelės (3 vnt.), virtuvės baldai, veidrodis, lempa (2 vnt.), televizorius.).

Išskaita

90 €

Individualios draudimo sąlygos

Į namų turto draudimo sumą yra įskaičiuotos pagal sąrašą apdraustų daiktų draudimo sumos.

Turto valdytojo civilinė atsakomybė


Apdrausti asmenys

Apdraustojo šeimos nariai arba kiti asmenys, teisėtai gyvenantys apdraustame būste.

Nuo ko draudžiame

Atlyginama kaimynams ar kitiems tretiesiems asmenims padaryta žala, kilusi dėl šiuo draudimo liudijimu apdrausto būsto eksploatacijos. Taip pat atlyginamos apdraustojo patirtos bylinėjimosi ir teisinės pagalbos išlaidos.

Draudimo teritorija

Šiuo draudimo liudijimu apdraustas būstas.

Draudimo suma

10000 €

Išskaita

90 €

Draudimo įmoka


Iš viso 100,40 €

Draudimo taisyklės ir draudimo produkto informacinis dokumentas


Bendrosios draudimo sąlygos Nr. TG-20181
Būsto draudimo taisyklės Nr. TBD-20191
Būsto draudimo produkto informacinis dokumentas Nr. 2019/2
Draudimo taisyklės yra Jūsų draudimo sutarties dalis. Bendrosiose draudimo sąlygose aptartos Jūsų ir mūsų teisės bei pareigos, sutarties nutraukimo tvarka, kiti bendradarbiavimo principai. Būsto draudimo taisyklėse aprašyti draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai, draudimo išmokos apskaičiavimo metodai, atvejai, apie kuriuos privalote mus informuoti, kitos būsto draudimo sąlygos. Draudimo produkto informacinis dokumentas nėra Jūsų draudimo sutarties dalis, jame pateikiama bendro pobūdžio sutrumpinta draudimo produkto apžvalga